Nu har vi ett internationellt nyhetsbrev

Trinambai har nu skaffat ett internationellt nyhetsbrev på engelska för att bättre kunna hålla kontakt med våra kunder och samarbetspartners utanför Norden. Har du någon icke-svensktalande i ditt nätverk som kan vara intresserad av våra frågor? Tipsa henom om att prenumerera.
Givetvis kommer vårt svenska nyhetsbrev finnas kvar även i fortsättningen.

Publicerat i Nyheter | Stängt för kommentarer

Engagemang i sociala medier – kurs med Rättviseförmedlingen

Rättviseförmedlingen har sedan starten 2010 skapat en modern folkrörelse bestående fler än 60 000 följare och aktivister i sociala medier. Det är fler än vad något av Sveriges riksdagspartier lyckats med. Organisationen har byggts med minimal budget för marknadsföring och med sociala medier som det i särklass viktigaste verktyget för att nå ut. Målet är att åstadkomma förändring, och göra det enkelt för vem som helst att vara med och bidra till Rättviseförmedlingens arbete. Nu delar Frida Mörtsell, community manager på Rättviseförmedlingen, med sig av kunskap och erfarenheter från arbetet hittills.

På kursen den 20 mars bryter vi ner verksamheten till enskild och speciellt lyckad kommunikation och strategi. Hur får vi människor att gilla, dela och engageras på nätet? Vi berättar om hur Facebook fungerar och om hur Rättviseförmedlingen arbetar för att hålla uppe engagemanget hos sina följare i sociala medier. Du kommer även få öva på att skriva egna statusar och hitta sammanhangen där du kan använda dessa verktyg.

Trinambai arrangerar denna kurs i samarbete med Rättviseförmedlingen. Anmäl dig senast den 10 mars.

Publicerat i Nyheter | Stängt för kommentarer

Nu heter vi Trinambai

Trinambai startades år 2009 som Trinambai Consulting. Sedan dess har vi växt och ändrat inriktning. Våra huvudsakliga verksamheter är numera utbildningar, bokutgivning och forskningssamverkan. Därför plockar vi nu bort ordet ”Consulting” från vårt namn och heter kort och gott Trinambai.

Publicerat i Nyheter | Stängt för kommentarer

Luckor i civilsamhällets historieskrivning?

Trinambai Consulting har inlett en förstudie för ett forskningsprojekt om civilsamhällets historieskrivning. Målet är att identifiera områden med särskilt stor brist på forskning samt att undersöka hur dessa kunskapsluckor kan täppas till.

För att lyckas med förstudien behöver vi din hjälp. Om du har fem minuter över får du gärna svara på dessa två frågor: Vilka historiska händelser som berör den ideella sektorn saknas det kunskap om? Vilka organisationer/rörelser vill veta mer om sin historia?

Mejla dina idéer och synpunkter, så kan vi ta med de i förstudien. Tack för din medverkan!

Publicerat i Nyheter | Stängt för kommentarer

God helg!

Vi på Trinambai Consulting önskar alla våra kunder och samarbetspartners en riktig god helg!

Publicerat i Nyheter | Stängt för kommentarer

Grundkurs i Medlemsmodellen och fördjupningskurs i medlemskommunikation

Vi har vidareutvecklat vårt utbildningskoncept Medlemsdagen och erbjuder nu grund- och fördjupningskurser. Den 13 februari arrangerar vi en grundkurs i Medlemsmodellen som ger praktiska redskap för att förbättra organisationens arbete med att rekrytera, aktivera och behålla medlemmar. Den lämpar både för dig dig som vill ha en introduktion i strategiskt medlemsarbete och för dig som är ute efter verktyg för att sprida och förankra Medlemsmodellen i din organisation.

Den 19 februari arrangerar vi en fördjupningskurs i medlemskommunikation som ger dig en fördjupad kunskap om medlemskommunikation och forskningsbaserade metoder för att analysera och utveckla den. Under kursdagen får du hjälp att analysera exempel från din egen organisation. Fördjupningskursen är till för dig som arbetar strategiskt med medlemskommunikation och har vissa förkunskaper.

Båda kurser äger rum på Långholmen i Stockholm.

Publicerat i Nyheter | Stängt för kommentarer

Bilder från lanseringsfrukosten för Kunskapsföretagaren.

Vi har lagt upp en bildgalleri från boklanseringsfrukosten för Kunskapsföretagaren. Kanske du eller någon du känner är med på bilderna?

Publicerat i Nyheter | Stängt för kommentarer