Demokratimodellen

Gör din förening livskraftig och inkluderande

Demokratimodellen

Demokratimodellen är boken för dig som vill bygga en livskraftig och inkluderande förening. Den hjälper dig att övervinna stagnation, att öka tillgängligheten och att bemöta fördomar. Du får verktyg för att åstadkomma verklig förändring.

I Demokratimodellen får du veta hur din organisation kan använda sig av normkritisk pedagogik för att nå fler och längre. Det kan handla om att skapa generationsövergripande mötesplatser eller hitta nya sätt att ta tillvara på medlemmarnas engagemang.

Demokratimodellen ger dig både teoretiska perspektiv och handfasta tips som du kan omsätta i praktiken direkt. Boken innehåller även intervjuer där du lär känna elva experter som ger sina bästa råd för att åstadkomma demokrati och öppenhet på riktigt.

Författarna Thor Rutgersson och Mirella Pejcic har gedigen erfarenhet från folkbildning och ideella sektorn på såväl lokal som nationell och internationell nivå.

Köp boken

" ”Genomgående tar författarna upp såväl ledarnas som de enskilda medlemmarnas roller, ansvar och möjligheter. Jämställdhet, feminism, könsmaktsordning och härskartekniker samt kommunikation och medlemsrekrytering får stort utrymme i boken, vars andra del består av intervjuer med människor som arbetar med demokratisering och organisationsförändring. […] Trots sitt omfång är det en lättillgänglig och väldisponerad bok försedd med ordlista och lästips.”
Lektör Gunnar Lamin,
BTJ-häftet nr 17, 2015.

Köp boken

 

Share this
  • Trinambai Trinambai
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev  • Trinambai - ett kunskapsföretag som får människor och organisationer att växa